(with Chicken Broth 跟鸡汤)

(with beef Broth 跟牛汤)

V1. Vegetarian Deep Fried Spring Rolls.j

V1. Vegetables deep fried spring rolls 

 

V1. Vegetables Deep Fried Spring Rolls (4pcs) $4.95

素炸春卷 Chả giò chay 

 

V2. Vegetarian Rice Paper Rolls (2pcs) $4.95

素纸米卷 Gỏi cuốn chay

 

V3. Vegetables with tofu Egg Noodle Soup $10.95

蔬菜豆腐汤面 Mỳ nước rau củ và đậu phụ

 

V4. Stir Fried Udon with Vegetables and Tofu $11.95

蔬菜豆腐炒乌冬 Mỳ udon xào rau củ và đậu phụ

 

V5. Vegetables with tofu chowmein $12.95

(soft or crunchy) 

蔬菜豆腐炒面 Mỳ trứng xào rau củ và đậu phụ

​(软或脆面)(Mỳ xào mềm/ mỳ xào giòn)

 

V6. Vegetarian Spring Rolls Vermicelli $9.95

素炸春卷檬 Bún chả giò chay

 

V7. Singapore Vermicelli with Beansprouts and Tofu $11.95

蔬菜豆腐星洲米 Bún xào chay Singapore (rau và đậu phụ)

 

V8. Tofu Pad Thai $12.99

豆腐泰式炒河 Pad Thai chay (rau và đậu phụ)

 

V9. Vegetables Curry on Rice $11.95

蔬菜咖喱饭 Cơm cà-ri rau và đậu phụ

V10. Vegetables Fried Rice $11.95

蔬菜炒饭  Cơm rang chay (rau và đậu phụ)

V11. Stir Fried Mixed Vegetables $10.95

(broccoli, celeries, peppers, onions and carrots)

炒杂菜 Rau xào

 

V12. Stir Fried Bok Choy $10.95

​炒白菜 Cải chíp xào

 

vegan friendly.png
vegan friendly.png
vegan friendly.png
vegan friendly.png
gluten free.png
gluten free.png
gluten free.png
vegan friendly.png

V4. Stir Fried Udon with Vegetables & Tofu 

v12.jpg

V12. Stir Fried Bokchoy 

10. Vegetables fried rice.jpg

V10. Vegetables Fried Rice