C1. Chef's Special Curry $15.95

       Choose: Chicken/ Beef/ Shrimp/ Squid 

       (Rice OR Vermicelli on the side)

         Served on Sizzling Hot Plate 

        Curry, Coconut Milk, Green peppers       

         Carrots, Celeries & Onions

       铁板咖喱 选:鸡肉 / 牛肉/ 虾/ 鱿鱼

       Cà-ri đặc biệt trên chảo nóng
     

 

C2. Chef's Special Onion & Black Bean Sauce $15.95     

       Choose: Chicken/ Beef / Shrimp/ Squid 

       (Rice OR Vermicelli on the side)
      Served on Sizzling Hot Plate
         Onion & Black Bean Sauce

       铁板黑椒 选:鸡肉/ 牛肉/ 虾/ 鱿鱼 

       Món xào sốt đậu đen và hành đặc biệt trên chảo nóng

 


C3. Stir Fried Beef & Broccoli $11.95

       西兰花炒牛肉 Bò xào súp lơ/bông cải xanh
       (Rice OR Vermicelli)

 

 


C4. Pad Thai $12.99        
       Choose: Chicken/ Shrimp+0.99¢ / Chicken & Shrimp+0.99¢/ Beef +0.99¢

       泰式炒河 选:鸡虾/鸡/虾

       Pad Thai (Lựa chọn: gà và tôm/ gà/ tôm)

 


C6. General Tao Chicken $15.95

      左宗唐鸡
     (Rice OR Vermicelli)

 

 


C7. Sweet and Sour Chicken $15.95

       甜酸鸡 Gà tẩm bột xào chua ngọt
     (Rice OR Vermicelli)

 

 


C8. Butter Chicken  $13.95

      牛油鸡  Gà xào bơ kiểu Việt
     (Rice OR Vermicelli)

C2. Chef's Special Black Bean & Onion

c4 cs 2.jpg

C4. Pad Thai 

c3.jpg

C3. Stir Fried Beef and Broccoli 

General%20Tao%20Chicken_edited.jpg

C8. Vietnamese Butter Chicken

C6. General Tao Chicken 

c6.jpg

C7. Sweet & Sour Chicken